– Man šķiet, ka vispareizāk ir virzīt valsts atbalstu ar nacionālo nevalstisko organizāciju palīdzību. Tas ir efektīvākais veids, gan kā palīdzēt citām tautām, gan arī vislabākais veids, kā nest Latvijas vārdu pasaulē.

– Kā mums Latvijā ir ar attīstības sadarbībā iesaistīto nevalstisko sektoru?

– Mūsu organizācijas ir diezgan vājas, jo tām nav finansiālās bāzes. Faktiski tās sadarbojas ar brāļu un māsu organizācijām Eiropas Savienībā un tādā veidā tās elpo. Taču, tā kā Latvijai nav nacionālās programmas, tad organizācijām ir ļoti lielas grūtības atrast līdzfinansējumu. Līdz ar to darbs tikai sāksies. Tā, protams, nav traģēdija. Labāk sākt uz stabiliem pamatiem. Taču, man šķiet, tiešām ir ļoti svarīgi, lai likumdevēji sakārtotu bāzi, un tad naudas būs tik, cik tās būs, bet to izmantos atbilstoši stabilai likumdošanas bāzei.
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=380422:piebalgs-pasaulei-jpaldz-ar-nevalstisko-organizciju-rokm&catid=95:intervijas&Itemid=439%20class=