Tāpat redzam, ka kārtējie Valsts kontroles aizrādījumi vairāku gadu garumā nav nesuši rezultātus – vēl joprojām tiek atklāti nesamērīgi tēriņi. Esošā situācija rada pārliecību, ka valsts pārvaldē ir zudušas labas pārvaldības vērtības un principi, un kosmētiskas pārmaiņas nebūs risinājums. Jāveic vērtību kapitālais remonts valsts pārvaldes darbinieku apziņā!
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/elita-dreimane-valsts-parvalde-javeic-vertibu-kapitalais-remonts.d?id=43347685