Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese un tiesas 4. palātas prezidente profesore Ineta Ziemele:
– Jebkurā gadījumā divas ideoloģiski konfrontējošas grupas var izdomāt vienā datumā atzīmēt atšķirīgus notikumus. Un abām ir tiesības. Tā gadās ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Svarīgākais jautājums ir tas, kā valsts rīkojas šādā situācijā. Valstij ir jāspēj pateikt, kur tā ļauj paust savus viedokļus un pastaigāties vienai grupai un kur to pašu darīt otrai grupai. Parasti visās normālās valstīs, zinot, ka varētu būt kaut kāda konfrontācija, vieniem norāda vienu vietu un otriem – citu vietu. Tā ir elementāra valsts funkcija, kuras mērķis ir nodrošināt gan viedokļa paušanas brīvību, gan sabiedrisko kārtību.
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=380879:cilvktiesbas-qprprastsq-un-neprprasts-&catid=95&Itemid=439