Konkursam var pieteikt pētniecības projektus fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs t.sk. arī sociālās zinātnēs. Konkursā var piedalīties universitātēs, zinātniskos institūtos un laboratorijās strādājošie zinātnieki, kā arī uzņēmumu pētniecisko laboratoriju speciālisti. Sadarbības projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Baltkrievijas zinātnieki kopīgi sagatavo projekta pieteikumu un vienlaicīgi iesniedz to katrs savas valsts institūcijai, kas atbildīga par programmas īstenošanu.

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/9765.html