Pēc īsas slimības mūžības ceļos devusies Rīgas latgaliešu biedrības “Trešō zvaigzne”  vadītāja, bijusī skolotāja, rogovkiete Marta Jurdža. Pateicoties viņas enerģijai, aktivitātei, izdomas bagātībai, biedrībā ir varējuši notikt neskaitāmi saturīgi pasākumi, stiprinātas saites ar dzimtajā pusē dzīvojošiem tautiešiem. Viņas mājas viesmīlību baudījuši ne tikai radi un draugi, īsta kultūras salona gaisotnē šeit biedrības aktīvisti varējuši tikties ar tautiešiem gan no Rietumiem, gan Austrumiem, bet Sibīrijas latgalieši arī izmitināti. Pateicoties M. Jurdžai, biedrība, pārdzīvojusi zināmu krīzes posmu, atdzima jaunam darbības cēlienam 2006. gadā.

 Atvadīšanās no Martas Jurdžas — 19. aprīlī no 14.30 līdz 15.30 Pirmo Meža kapu kapličā.

Izvadīšana no Rogovkas  katoļu baznīcas — 20. aprīlī 13.00 uz Desetnieku kapsētu.Marta Jurdz'a