Pēc jaunākajiem datiem… mūsu valstī ir 500 000 katoļu, 708 773 luterāņi un 370 000 pareizticīgo. Salīdzinot ar valsts iedzīvotāju skaitu – diviem miljoniem –, būtu jāsecina, ka esam visnotaļ kristīga sabiedrība. Taču, vai šie dati no baznīcu puses nav stipri optimistiski, bija jāvaicā pagājušogad, kad parādījās pārsteidzoša ziņa. Proti, luterāņu skaits gadā teju dubultojies – no 
431 447 cilvēkiem 2010. gadā pieaugot līdz 708 773 luterticīgajiem 2011. gadā. Kad Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudžu nodaļā interesējos par šī straujā pieauguma cēloņiem, uzzināju, ka ticīgo skaits rēķināts pēc citas formulas nekā iepriekš, tas arī viss. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, pērn no 168 438 pamatskolas skolēniem kristīgo mācību skolās apguva 9314 bērni un vēl 411 mācījušies konfesionālo ticības mācību.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=376894:cik-cilvku-latvij-atzst-sevi-par-kristieti-vai-skaiti-ststa-patiesbu&catid=93:la-komentri&Itemid=440