Kā norāda likumprojekta autori, šādas izmaiņas mazinās iespēju izmantot publiskus un izklaides pasākumus sabiedrības sašķelšanai, kā arī ierobežos radikālu un naidu vairojošu uzskatu izplatīšanu sabiedrībā. Pašreiz liegums vērsties pret Latvijas valsti vai izmantot PSRS simboliku attiecas uz likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” ietvertajiem pasākumiem. Tomēr šie ierobežojumi nav attiecināmi uz izklaides, svētku, piemiņas, sporta un atpūtas pasākumiem.

http://www.leta.lv/home/important/D1FC0CBF-BE9F-4697-8BA1-4934D3E11523/

 К 9 мая запрету советской и нацистской символики в Сейме придали ускорение:

http://www.freecity.lv./politika/1543/

http://vesti.lv/politics/theme/saeima/76117-qmy-ostanovili-napadenie-tankistovq.html