–  Es varbūt arī būtu gribējis pārbraukt mājās, bet bērni – ne. Viņiem tur ir savi draugi, savi darbi, sava iztikšana. Viņi jautā – ko Latvijā darīsim? Mēs tur nevienu nepazīstam, ar izplestām rokām mūs negaida. Līdz ar to es neparedzu valdības atgriešanās programmām pacilājošu prognozi un lielus panākumus.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=377351:alberts-legzdi-ja-bu-leti-tas-bs-kaut-kas&catid=95:intervijas&Itemid=439