Rīgā iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti apmeklēt daudzus koncertus, piedalīties sporta aktivitātēs, mākslas un mūzikas plenērā, bērnu un ģimeņu izzinošās un atraktīvās nodarbēs, kā arī veidot tradicionālo “Ziedu Latviju” pie Brīvības pieminekļa.

http://nra.lv/latvija/93480-4-maija-svetkos-riga-bus-plasa-kulturas-un-sporta-pasakumu-programma.htm