“Visvairāk aizbraucēju ir Somijā – aptuveni 60 tūkstoši, turklāt brauc arī uz citām Ziemeļeiropas valstīm. Daudzi cilvēki brauc uz Austrāliju un ASV. Mēs ārzemēs cenšamies stiprināt mūsu konsulārās nodaļas un vēstniecības, konkrēti tajās valstīs, uz kurām dodas mūsu valsts iedzīvotāji,” skaidroja Ārlietu ministrijas vicekanclers juridiskajos un konsulārajos jautājumos Lauri Bambuss.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=375405:igaunijas-profesors-aizbraucju-vid-divas-tredaas-ir-krievvalodgie&Itemid=99