S. Āboltiņa atbild, ka Satversme garantē un aizsargā tiesības ikvienam apvienoties biedrībās, politiskajās partijās un citās sabiedriskajās organizācijās. Tomēr šīs cilvēktiesības nav absolūtas un tās nevar tikt izmantotas pretēji citu cilvēku tiesībām, demokrātiskās valsts iekārtas principiem un citām konstitucionālajām vērtībām. “Nepilsoņu kongresa” dokumenti vedina domāt par to, ka tā rīkotāji varētu stimulēt personas nemācīties valsts valodu, neintegrēties Latvijas sabiedrībā, bet gan pieprasīt sev privileģētu statusu. Tāpat saskatāma zināma bīstamība tajā, ka “NK” vēlas veidot savu biedru pārstāvniecības institūcijas, it kā dublējot valsts varas institūcijas. Šāda politika varētu sašķelt Latvijas sabiedrību, kā arī personas, kuras iesaistās “Nepilsoņu kongresa” darbībā, varētu tikt izmantotas kā ķīlnieki atsevišķu personu politisko ambīciju un noteikto mērķu sasniegšanai. Būtu nepieciešams rūpīgi pārbaudīt, vai šādas aktivitātes ir pieļaujamas demokrātiskā sabiedrībā, kā arī noskaidrot, kādi ir “Nepilsoņu kongresa” organizatoru patiesie mērķi un to finansējuma avoti.”

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=376325:pc-16-marta-qminjumaq-plno-sabojt-ar-18-novembra-svinbas&catid=72:politika&Itemid=421