Jansons intervijā “Neatkarīgajai” pastāstījis, ka Tiesībsarga birojs ir sagatavojis ziņojumu par nabadzības risku Latvijā un nosūtījis to vairākām starptautiskām institūcijām. “Pievienojoties Eiropas Savienībai (ES), mēs pievienojāmies ne tikai ekonomiskajai savienībai, bet arī Eiropas tiesību telpai. (…) Un 3.pantā teikts, ka tiks veicināta tautu labklājība un sociālais taisnīgums. Manuprāt, bija godīgi un pamatoti man vērsties Eiropas institūcijās ar uzstādījumu, ka valsts atbildīgo amatpersonu centieni nav sekmējuši labklājību un sociālo taisnīgumu.”
“Gluži pretēji – statistika liecina, ka situācija ir tikai pasliktinājusies, un pie tās Latvijas atbildīgo amatpersonu un politiķu reakcijas un atbildēm, ar kādām saskārāmies, es sapratu, ka ir jāvēršas pie Eiropas institūcijām ar lūgumu izvērtēt situāciju un atbilstoši savai kompetencei censties ietekmēt Latvijas valdību, lai tā veic uzlabojumus atbilstoši Eiropas līgumam un Eiropas cilvēktiesību normām,” pastāstījis Jansons.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=373484:tiesbsargs-caur-eiropas-institcijm-centos-ietekmt-socilo-situciju-latvij&catid=177:sabiedrba&Itemid=495%20class=