Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: “Vienmēr esmu uzsvērusi, ka Latvijas galvenais resurss ir mūsu cilvēki. Latvijas sievietes ir mūsu valsts radošās dzirkstis – viņas rada un dara, nesūrojas, bet rīkojas. Rezultāti rodas darba gaitā un to pierāda katrs stāsts par Latvijas sievietēm. Šogad, apvienojot Latvijas sieviešu konferences tradīciju ar “Latvijas Avīzes” organizētā konkursa “Sieviete Latvijai” 15. gadskārtu, pasākumā kopā sanāca gandrīz 200 radošas, zinošas, varošas un optimistiskas sievietes no visas Latvijas. Viena bez atlīdzības darbojas sabiedrības labā, cita sekmīgi darbojas uzņēmējdarbībā, vairākumam šo sieviešu ir kuplas ģimenes. Visām izdodas būt par iedvesmu savai ģimenei un apkārtējiem, darot savu darbu ar aizrautību un nerimstošu enerģiju, negaidot palīdzību no valsts vai kāda cita. Šīs sievietes savas dzīves laimi neuztic gadījumam, bet rīkojas pašas, un veiksme ir ar viņām. Šī konference pierādīja, ka esam bagāti ar latvisko izturību, nesavtīgumu, dzīvesziņu un dzīvesprieku. Ļoti priecājos, ka sieviešu sasniegto novērtēja enerģiski un izdomas bagāti vīrieši – Lauris, Raimonds un Ansis, stiprām sievietēm blakus jābūt stipriem vīriešiem.”

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=372958:qlatvijas-avzesq-konkursam-qsieviete-latvijaiq-15-gadi&Itemid=436