foto: gigamir.net/

Valstī saglabājas augsts bērnu traumatisma līmenis, ievērojamam skaitam bērnu noteikta invaliditāte, bet ģimenes, kurās aug bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, nesaņem pienācīgu atbalstu. Pieaug zīdaiņu mirstība un saglabājas augsta bērnu mirstība. Tāpat palielinājies ceļu satiksmes negadījumos ievainoto bērnu skaits. Alkoholisko dzērienu patēriņš nepilngadīgo vidū Latvijā ir viens no lielākajiem Eiropā. Joprojām aktuāla ir bērnudārza rindu problēma vairākās pašvaldībās. Skolās pieaug nesekmīgo un otrgadnieku skaits. Pieaug vardarbība gan vienaudžu vidū (īpaši mācību iestādēs), gan fiziskās un emocionālās vardarbības gadījumu skaits pret bērniem un palielinās seksuālo noziegumu skaits, kuros cietuši nepilngadīgie. Tāpat arvien vairāk noziegumu pastrādā paši nepilngadīgie. Pieaug bērnu apdraudējuma risks internetā. Līdz galam nav atrisināts jautājums par tiesu psihiatrijas un psiholoģijas ekspertīžu savlaicīgu nodrošināšanu vardarbībā cietušajiem bērniem. Ievērojams skaits bērnu patvarīgi atstāj dzīvesvietu un klaiņo apkārt.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=371687:ziojums-par-brnu-stvokli-latvij-bdu-ieleja&catid=170&Itemid=438