foto: news.rin.ru/

„Nacionālais integrācijas centrs” (turpmāk – NIC) ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonda atbalstu. Šī gada 18. decembrī NIC rīko informatīvu tikšanos esošiem un potenciāliem sadarbības partneriem integrācijas jomā.  18.decembris ir Starptautiskā migrantu diena, ko 2000.gadā noteica ANO. Šajā dienā ANO aicina izplatīt informāciju par cilvēktiesībām un fundamentālajām brīvībām, dalīties pieredzē un veikt pasākumus migrantu aizsardzībai. NIC pamata uzdevums ir veicināt trešo valstu valstpiederīgo veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā…

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2994