No Dambja teiktā izriet, ka kultūras mantojums ir ne tikai personīgās un kolektīvās atmiņas veidotājs, bet arī starptautiskas konkurences un atpazīstamības simbols. Tajā pašā laikā kultūras mantojums ir arī ekonomisko attīstību veicinošs faktors, tādēļ var uzskatīt, ka kultūras mantojums ir nozīmīgs faktors cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā.
 2011.gadā tika parakstīts saprašanās memorands starp Latviju un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, kas nosaka, ka būtiska atbalsta finansējuma daļa paredzēta programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” īstenošanai.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=366825:dambis-kultras-mantojumu-apdraud-ne-tikai-naudas-trkums&Itemid=201