Kultūras ministrija (KM) ir atbildīga par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas (turpmāk – sabiedrības integrācijas politika) koordinēšanu un ieviešanu. Taču šī joma aptver ne tikai KM, bet arī citu institūciju kompetenci, tāpēc sabiedrības integrācijas politika tiek īstenota sadarbībā. Padomi vadīs kultūras ministre. 

foto LETA

Padomē darbosies pārstāvji no Ministru prezidenta biroja, Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Tiesībsarga biroja, Sabiedrības integrācijas fonda, NEPLP, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Tāpat padomē darbosies arī trīs augstākās izglītības un pētniecības iestāžu, kā arī trīs nevalstisko organizāciju pārstāvji, ko darbam padomē izvēlēsies konkursa kārtībā.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2947

Предложение депутата саейма: назовем это “Совет по ассимиляции”: