Vienlaikus ar Personu apliecinošo dokumentu likumu Saeima vakar atvēra arī vairākus līdzīgus likumprojektus. Pirmkārt Ineses Lībiņas-Egneres (RP) piedāvātos Civilstāvokļa aktu likuma grozījumus, kas paredz iespēju dzimšanas apliecībā ierakstīt ne tikai vecāku, bet arī bērna tautību, ja vecāki to vēlas (NA savā piedāvājumā par bērniem bija piemirsusi). Deputāte arī piedāvā precizēt likumā, ka dzimšanas apliecībā tautību var ierakstīt, bal-
stoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, nevis tikai personu apliecinošiem dokumentiem.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=366074:tautba-pass-otrais-minjums&Itemid=436