8. novembrī Igaunijas Nacionālās bibliotēkas telpās Tallinā tiks atklāta izstāde „Livonija 16.-17.gs. kartogrāfiskajos izdevumos: Ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma vērtībās”. Izstādi atklās Latvijas prezidents Andris Bērziņš un Igaunijas parlamenta priekšsēdētāja Ene Ergma un citi.

Kopš LNB dibināšanas tās krājumos uzkrājās vairāki desmiti seno karšu ar Livonijas atainojumu. 2001. gadā to papildināja Daugavas Vanagu fonda Latviešu kultūras vērtību krātuves „Straumēni” dāvinājums – krātuvē nonākusī mācītāja Ringolda Mužika (1914-2000) kolekcija. Pašlaik LNB krājumā ietilpst 44 16.-17. gs. Livonijas kartes, kā arī vairāki desmiti Eiropas, Skandināvijas, Polijas un citu zemju karšu ar Latvijas un Igaunijas teritorijas daļēju vai pilnīgu atspoguļojumu.http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2934