“Katru gadu Latvijā tiek veikti vairāki pētījumi (gan vietējie, gan starptautiskie) par aktuāliem sociāliem jautājumiem, pētījumu rezultāti tiek publicēti un par tiem tiek informētas arī valsts augstākās amatpersonas. Jautājums ir – kāda ir valsts interese par šo pētījumu rezultātiem un amatpersonu vēlēšanās ņemt vērā pētnieku izstrādātos ieteikumus, meklējot praktiskus risinājumus esošajām problēmām? Diemžēl pētījumi apliecina, ka politiskajā praksē zinātnieku spriedumi gan tiek pieprasīti arvien biežāk, tomēr to izmantošana politiskos lēmumos un sociālu problēmu risinājuma meklējumos ir nesistemātiska, selektīva un salīdzinoši reta. Tas, kā tiešām trūkst, ir politiska griba nabadzības un sociālā taisnīguma jautājumu pārdomātai risināšanai.”

http://www.diena.lv/latvija/viedokli/lu-macibspeki-nosutijusi-prezidentam-atklatu-vestuli-par-nabadzibas-problemu-latvija-13977119

I.Rēpins