Teju 10 miljoni eiro – tieši tik daudz līdzekļu no 2012. – 2016. gadam būs pieejama pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Latvijas iedzīvotāji – ar nevalstisko organizāciju starpniecību, var pieteikt savas idejas un iniciatīvas, kas spētu mainīt sabiedrības dzīvi nacionālā, reģionālā vai vietējās komūnas līmenī un iegūt finansējumu to īstenošanai programmā “NVO fonds”. Programma “NVO fonds”, kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam.

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8552%3A10-miljoni-eiro-NVO-idejam-labakai-Latvijai&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv

Финансирование доступно в рамках программы NVO fonds, получить его может каждый желающий, совместно с негосударственной организацией разработав и подав в фонд соответствующий проект.

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2012-11-12/110453

a large chest with euro banknotes. financial crisis, crisis, debt. Stock Photo - 11944221

A manager with lots of 500 euro bills in his hand. Stock Photo - 9979753

ФОТО: 123rf.com/stock-photo/cash_mountain.html