Programma „NVO fonds” ietver divas apakšprogrammas – „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” un „Nevalstisko organizāciju projektu programma”, kuru ietvaros drīzumā tiks rīkoti atklātie projektu konkursi.  Uz finansējumu varēs pretendēt biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sabiedrības labā un kas ir neatkarīgi no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām. Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbībai vairākās jomās. Tās mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un NVO darbību, nodrošinot atbalstu sabiedrisko organizāciju līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2880

На поддержку латышской культуры среди эмигрантов выделят 14 тысяч латов

Evija Trifanova/LETA