О. Kostanda stāsta:”Kur nesu iesniegumu, saņēmu atteikumu pēc atteikuma… Nodomāju, ka Kultūras ministrijā man būs šeftīte kā ekspertam nacionālo mazākumtautību jautājumos (Kostanda ir Latvijas grieķu biedrības vadītājs. – E. L.), taču tur jautāja – ko es šais lietās uzskatu par prioritāti? Atbildēju – uzskatu, ka pamatjautājums Latvijā ir attiecības starp latviešiem un krieviem. Mani atvēsināja – ES un valdības pamatnostādnēs esot kas cits uzsvērts, proti, ka jau esot un vairošoties imigranti no trešās pasaules zemēm. Tos vajagot integrēt. Kā – jānodarbojas ar sešu melno un piecu arābu integrēšanu? Jā, tas ir tieši tas, ko ministrijā gribot. Es tam nepiekritu”.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=356087:triju-zvaigu-kavalieris-bezdarbnieks&catid=93:la-komentri&Itemid=440

фото: tours.pilot.ua