Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina pieteikt pretendentus Gada balvai interešu izglītībā. Gada balvas piešķiršanas mērķis ir apzināt un novērtēt interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, kā arī izteikt atzinību audzēkņiem, kolektīviem un pedagogiem par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā.  Gada balvu interešu izglītībā piešķirs vairākās nominācijās: par sasniegumiem, ieguldījumu un debiju interešu izglītībā, kā arī nominācijā „Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā”, kurā balvu saņems pedagogs par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Rīgā. Balvu par sasniegumiem interešu izglītībā piešķirs audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem kultūrizglītības, tehniskās jaunrades un vides izglītības jomās Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. Savukārt, balvai par ieguldījumu interešu izglītībā tiks nominēti pedagogi, pulciņu vadītāji par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā. Nominācijā par debiju interešu izglītībā apbalvos labākos jaunos pedagogus par kvalitatīvu, aktīvu līdzdalību un ievērojamiem sasniegumiem interešu izglītības jomā. Pretendentus Gada balvai interešu izglītībā var pieteikt valsts, pašvaldības iestādes, kā arī privātpersonas. Pretendentus  iespējams pieteikt, iesniedzot nepieciešamos dokumentus RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5 līdz 7. novembrim, plkst.16.00. Papildinformācija, kā arī Gada balvas interešu izglītībā nolikums un saistītie dokumenti pieejami, sazinoties pa tālr. 67181429, 67181498 un 67181587.