Pērn Latvijas Juristu apvienība bija nosūtījusi Valsts prezidentam A. Bērziņam vēstuli, vēršot uzmanību uz likuma neskaidrībām šajā jautājumā, tostarp rosinot grozīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pantu – aizstāt jēdzienu “necenzēti vārdi” ar “nepieklājīga uzvedība”, kas gan tāpat ir dažādi interpretējams.
Менуэт
Юристы выразили желание составить особый словарь матерных слов, который можно было бы использовать в суде, при решении дел о чести и достоинстве. Однако языковеды отмечают, что это возможно сделать лишь теоретически, так как зачастую важно не само слово, а настроение или контекст ситуации.

http://www.mixnews.lv/ru/politics/opinions/2012-10-16/1485

Рассуждения А.Гильмана о понятии “лояльность“:

http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/aleksandr-gilman-neloyalnost-kak-dvigatel-progressa.d?id=42751192