http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2833

 Padomes dalībnieki ir romu NVO un kopienas, kā arī NVO, kas darbojas romu interešu aizstāvības jomā, tāpat padomē piedalās pārstāvji no valsts institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, kā arī eksperti romu integrācijas jautājumos.

foto rus.tvnet.lv