Biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs” ar LSIF atbalstu īsteno projektu „Es Latvijā” – projektu bērnu un jauniešu etniskajai integrācijai. Projekta ietvaros tiek rīkots radošo darbu konkurss par tēmu „Es Latvijā” – es dzīvoju Latvijā kopā ar citiem dažādu tautību bērniem un jauniešiem! 5.-9.klašu skolēni ir aicināti sagatavot vizuālās un/vai literārās mākslas darbu un līdz 21.septembrim to nosūtīt uz biedrības adresi Šarlotes ielā 1a, Rīgā, LV-1001 ar norādi – konkursam „Es Latvijā”.50 labāko radošo darbu autoriem būs iespēja bez maksas piedalīties 3 dienu radošā nometnē Vecpiebalgā no š.g. 30.oktobra – 1.novembrim. Labākie darbi tiks iekļauti arī unikālā Latvijas bērnu un jauniešu mākslas izdevumā, grāmatā „Es Latvijā”.

vasara

Linda Rašenbauma        Talr.67375238    linda.rasenbauma@lapsac.lv