N.Zadornova Bibliotēkā (Alberta iela 4, Rīga)12.septembra notika jaunas grāmatas prezentācija. Grāmata ir skaisti izdota Latvijā. Krājumu “Ceļš pie hačkara” savāca un izrediģēja žurnālists Aleksandrs Geronjans, bet noformēja gleznotājs Varužs Karapetjans. Grāmatu salika 15 atšķirīga vecuma un profesiju autoru daudzveidīgi prozaiski un dzejiski darbi. To pamatdaļa dzīvo Latvijas galvaspilsētā. Publicējums zem  Armēnijas Latvijas kopienas vardā   īstenots ar sponsoru palīdzību. Apsveicam ar  veiksmi!

В популярной у рижан библиотеке им. Н.Задорнова (Alberta iela, 4)  12 сентября состоялась презентация новой книги, которая красиво издана в Латвии. Сборник “Путь к хачкару” собрал и отредактировал журналист Александр Геронян, а оформил художник Варуж Карапетян.

Книгу составили разнообразные прозаические и поэтические произведения 15 авторов различного возраста и профессий, основная часть которых живет в столице Латвии. Издание вышло в свет на русском (главным образом) и армянском языках. Публикация, осуществленная под эгидой Армянской общины Латвии, стала возможной благодаря поддержке благотворителей. Спасибо им!  И поздравление  всем  участникам успешного издания!