Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi īsteno Eiropas Savienības finansētu projektu.

2011. gada martā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka īstenot projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”. Projektu Latvijā administrē Tieslietu ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros. Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi īsteno Eiropas Savienības finansētu projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34775,70 lati, tai skaitā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējumu – 26081,77 lati un nacionālo līdzfinansējumu – 8693,93 lati.

Projekta „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” mērķis paredz izstrādāt 5 apmācību programmas un materiālus starpkultūru dialoga prasmju un komunikāciju attīstības jautājumos, uzlabojot valsts iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju un skolotāju kompetenci, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas, turklāt visas 5 izstrādātās programmas tiks ieviestas dzīvē, apmācot mērķauditorijas personas un izveidojot sadarbības modeļus, lai tās kļūtu par starpkultūru multiplikatoriem. Projektu realizējot, notiks mācību kursi no 18. aprīļa līdz 3. jūnijam Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā un Rēzeknē.

Apmācību programmas izstrādās un kursus vadīs izcili speciālisti savā jomā – tradīciju zinātāji, augstskolu mācību spēki, kultūras un izglītības darbinieki. 5 mācību kursu tēmas ir: „Rotaļas un dejas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē”, ko izstrādājis horeogrāfs, kultūras, mākslas darbinieks Ernests Spīčs; „Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā”, kuras autori ir doktors, teologs, vēsturnieks Guntis Kalme, psiholoģe Diāna Staņko un asistente, lektore Anita Feldmane, „Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi”, ko veidojuši Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks Guntis Pakalns un etnopsiholoģe, pedagoģe Māra Mellēna; „Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās”, ko apzinājusi etnogrāfijas un kultūrvides speciāliste Indra Čekstere un „Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā” – režisoru, kultūrizglītības darba speciālistu Margitas Porietes un Pētera Vilkastes veidota. Beidzot apmācības, apmeklētāji saņems apliecības.

Projektu noslēdzot un izvērtējot rezultātus, 29. jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā paredzēts rīkot preses konferenci, kā arī plašu noslēguma konferenci.

Apgūt bezmaksas apmācību programmu aicināti valsts iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, sociālie darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, skolotāji un citi speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar trešo valstu valstspiederīgajiem un, kas organizē savas tautas kultūras pasākumus. Pieteikties lūdzam, sūtot pietiekumu uz e-pastu: projekts@rlb.lv vai, interesējoties pa tālruni 27043170. Plašāka informācija arī Rīgas Latviešu biedrības mājas lapā www.rlb.lv .

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.
__________________________________________________________________________________
Plašāka informācija
Projekta vadītāja Lauma Celma
Mob. tel. 27043170
E-pasts: projekts@rlb.lv