Tiek izsludināts ikgadējais starptautiskais fotokonkurss jauniešiem „Kultūras mantojums fotogrāfijās 2011” par tēmu „Kultūras mantojums Latvijā”

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Eiropas Padome aicina jauniešus vecumā līdz 21 gadam iemūžināt fotogrāfijās Latvijas kultūras mantojumu un no 2011. gada 21. marta līdz 2011. gada 20. aprīlim (pasta zīmogs) iesniegt vienu līdz četrus savus darbus starptautiskā fotokonkursa „Kultūras mantojums fotogrāfijās 2011” nacionālajai atlasei.

2011.gada konkurss veltīts tēmai „Kultūras mantojums Latvijā”.

Latvijas nacionālās atlases dalībnieki aicināti savos darbos ietvert Latvijas kultūras mantojumu visā tā bagātībā – arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, kā arī kultūrvēsturiskās ainavas. Fotofiksācijā vienlīdz nozīmīga ir oriģinalitāte kultūrvēsturiskā objekta izvēlē, izpildījuma tehniskā meistarība un mākslinieciskā kvalitāte.

Iesūtītos darbus vērtēs profesionāla žūrija, kurā būs gan kultūras pieminekļu aizsardzības speciālisti, gan fotogrāfijas un mākslas nozares pārstāvji.

Desmit labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. Divas godalgotās fotogrāfijas iegūs tiesības piedalīties starptautiskajā fotokonkursā „Kultūras mantojums fotogrāfijās 2011”, starptautiskajā izstādē „Kultūras mantojums fotogrāfijās 2011” (XVI International Heritage Photographic Expierence (HIPE)), ko veidos Eiropas Padome sadarbībā ar Barselonas Vēstures muzeju, kā arī tiks publicētas starptautiskā fotokonkursa katalogā.

Eiropas Padomes starptautisko jauniešu fotokonkursu „Kultūras mantojums fotogrāfijās” Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Latvijā rīko katru gadu. Ar katru gadu dalībvalstu skaits konkursā pieaug. 2010. gada konkursā piedalījās 59 valstis, pārsniedzot Eiropas Savienības robežas, tika iesniegtas 112 304 fotogrāfijas un izsniegti 190 diplomi. Starptautiskā fotokonkursa mērķis ir mudināt jauniešus apzināt lokālās kultūrvēsturiskās vērtības un ar fotomākslas palīdzību veicināt saudzīgu attieksmi pret kultūras mantojumu. Vienlaikus konkursa laureātiem tā ir iespēja reprezentēt savas valsts kultūras vērtības fotoizstādēs ārvalstīs.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija jauniešu darbus gaidīs no 2011. gada 21. marta līdz 2011. gada 20. aprīlim (pasta zīmogs) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 20 katru darbadienu no 10.00 līdz 16.00. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā veidā (CD; JPEG formātā ar minimālo izšķirtspēju 2200 x 1600 pikseļu) un izdrukas veidā katru fotogrāfiju vienā eksemplārā (izmērā 13 x 18 cm).

Jauniešu fotokonkursa nolikumu, konkursa dalībnieka anketu un informāciju par konkursa norisi var saņemt Inspekcijas klientu un dokumentu pārvaldības daļā Rīgā, L. Pils ielā 20, Arhitektūras muzejā Rīgā, M.Pils ielā 19, Inspekcijas Reģionālajās nodaļās un Inspekcijas interneta mājas lapā www.mantojums.lv.

Vairāk informācijas par starptautisko jauniešu fotokonkursu: http://ihpe.mhcat.cat/index.php