26. un 27. janvārī UNESCO galvenajā mītnē Parīzē notiks divas nozīmīgas starptautiskas konferences par vārda brīvības, žurnālistikas ētikas un mediju atbildības jautājumiem, kurās piedalīties būs iespējams arī tiešsaistē caur UNESCO mājas lapu.

Ņemot vērā šo tematu aktualitāti un nozīmīgumu pašreiz arī Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) pasākumos aicina piedalīties ikvienu interesentu – žurnālistus un plašsaziņas līdzekļu vadītājus, mediju un komunikācijas jomu speciālistus un praktiķus, atbilstošās akadēmiskās vides pārstāvjus, studentus u.c.

Sīkāk šeit
.