Mazākumtautību padomes sēdē izstrādā priekšlikumus lielākai mazākumtautību skolu iesaistei dziesmu un deju
svētkos.

Šodien, 24.novembrī, notika Mazākumtautību padomes sēde, kurā tika diskutēts par mazākumtautību skolu jaunatnes dalību dziesmu un deju svētkos. Sēdes darba kārtībā tika iekļauti jautājumi par nepieciešamo atbalstu un resursu piesaisti mazākumtautību skolām, kora dziedāšanas un dejošanas kvalitātes uzlabošanu, kā arī bērnu, pedagogu un vecāku motivācijas paaugstināšanu, lai skolas nākotnē varētu sekmīgāk piedalīties dziesmu un deju svētkos.

Lasiet tālāk šeit (president.lv).