LR Kultūras Ministre Sarmīte Ēlerte Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas mazākumtautību mākslas 8.festivāla organizatoriem un dalībniekiem.

Festivāls ir apliecinājums visu Latvijā dzīvojošo nacionalitāšu pārstāvju apziņai un cerībai par Latviju kā vienotas valsts un kultūras telpu, kurai esam piederīgi un par kuras pastāvēšanu esam atbildīgi.


(Klikšķiniet uz attēla lai palielināt)