Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina „Sabiedrības integrācijas programmas” 2010.gada projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām.

Lai pievērstu pastiprinātu uzmanību sabiedrības integrācijas jautājumiem un veicinātu labvēlīgas un iekļaujošas vides veidošanos pilsētā kopš 2010.gada Rīgas dome ir izveidojusi nodaļu sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanai un šogad pirmo gadu tiek izsludināts „Sabiedrības integrācijas programmas” projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuru darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:
– pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
– sociālās integrācijas veicināšana;
– iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:
– mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 1000 LVL;
– lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir no 1001 līdz 5000 LVL.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2010.gada 1. jūnija līdz 2010.gada 21.novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 30.aprīlis, plkst.14.00.

Projekta pieteikumi papīra formā (oriģināls un 2 kopijas) jāiesniedz Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļā, Hanzas ielā 7, 1.stāvā, A105. kabinetā. Līdz 2010.gada 29.aprīlim projektu pieteikumi iesniedzami katru darba dienu 10.00-12.00 un 15.00-17.00. Projekta pieteikuma elektronisko versiju jānosūta uz e-pasta adresi: ilze.grintale@riga.lv.

Projektu konkursa nolikums un veidlapa atrodama mājas lapā www.ijsd.riga.lv, www.e-skola.lv, www.riga.lv. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Grīntāles pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.grintale@riga.lv

Saistošie dokumenti:
1. Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa 2010.gadam nolikums
2. Projekta pieteikums (veidlapa)
3. Apliecinājums
4. Saturiskā atskaite (veidlapa)
5. Finanšu atskaite (veidlapa)