Raksta “Latvijas Avīze”:

Aizvadītā Mazākumtautību padomes sēde bija veltīta tam, lai iepazītos ar Tieslietu ministrijā topošo integrācijas pamatdokumentu. Uz padomes sēdi bija aicināta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Inga Skujiņa un Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Ruta Klimkāne. Sēdes sākuma daļā klāt bija arī Valsts prezidents Valdis Zatlers, un padomes darbā piedalījās arī prezidenta vēstures padomnieks Antonijs Zunda.

“Diemžēl integrācijas pamatnostādņu projektu padomes locekļi saņēma samērā vēlu, tāpēc daudzi ar to nebija paguvuši pilnībā iepazīties,” atzina I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) vadītājs Rafi Haradžanjans. Neraugoties uz to, uzkrītoši, ka “vai vienā elpas vilcienā koncepcijā minēta imigrantu un nepilsoņu integrācija”, turpina R. Haradžanjans. Tomēr tās ir ļoti dažādas iedzīvotāju grupas, ar dažādu “vēsturisko bagāžu” un pieredzi, dzīvojot Latvijā, tām ir atšķirīgas problēmas. Tas nozīmē, ka vajadzīga dažāda pieeja integrācijai, turpina LNKBA priekšsēdētājs. Šai nostājai piekrituši arī citi padomes locekļi un Valsts prezidents.

Ieteikts arī uzsvērt mazākumtautību organizāciju lomu valstisko vērtību un pilsoniskās sabiedrības veidošanā. “Vairāk jārunā par to, kuras valsts vērtību laukā mēs dzīvojam, un patriotiskajai audzināšanai nopietnāk būtu jāpievēršas skolās,” saka R. Haradžanjans.

Lasiet pilnu rakstu šeit.

Fotogrāfija no Prezidenta kancelejas mājas lapas: