29.01.2010 I.Kozakēvičas LNKBA Valdes un tās 20 dažādo mazākumtautību biedrību vārdā ir griezusies LR Kultūras Ministrijā (pie U.Lielpētera kunga) ar lūgumu no summas, kura paredzēta Asociācijas 2010. gada dotācijai, apmaksāt rēķinus, kuri jau ir savākušies LNKBA. Kopumā tas summa sastāv 1345,96Ls. Valde piedāvā arī rīcības otro variantu: “parskatīt šo summu uz LNKBA rēķinu, ka avansa summu, līdz Asociācijas jautājuma pilnai atrisināšanai (jautājums ir izskatīts LR Saeima)”. LNKBA Valde paskaidroja Kultūras ministrijai, ka rēķinus nepieciešams apmaksāt tuvākajā laikā, citādāk tas nopietni draudēs LNKBA tālākai dzīvei.

Arī “Latvijas avīzē” parādījās materiāls par situāciju ar Asociācijas finansējumu.