21. novembrī daudzi Baltijas pilsētās dzīvojošie armēņi satikās Latvijas galvaspilsētā ar mērķi apmainīties ar pieredzi, ar domām par esošo ekonomiski sarežģīto situāciju, kā arī lai izteikt vēlmi
organizēt kopēju sabiedrisko organizāciju, kura atļautu aktīvāk kopā strādāt ar dažādiem projektiem kultūrā, izglītībā, ekonomikā, tūrismā utt.

Šajā tikšanās piedalījās pārstāvji no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tartu, Kaunas un Šauļiem. Diskusiju vadīja biznesmenis no Lietuvas Araik Tunjnas. Lielu aktivitāti izrādījuši Igaunijas Armēņu Jaunatnes Savienības locekļi. Viņijau bija sagatavojuši diezgan plāšu rīcības plānu.

I.Kozakēvičas LNKBA priekšsēdētājs R.Haradžanjans arī piedalījās diskusijās. Viņš izteica domu par to, ka svarīgus pasākumus kultūras jomā var gatavot ar kopējiem spēkiem (piemēram Komitasa mūzikas koncertu vai tematiskas gleznu izstādes) un pēc tam mobili pārvietot gatavus projektus uz dažādām pilsētām, plašāk izmantojot jau sasniegto radošo rezultātu. Tikšanās laikā ar savām domām dalījās arī mācītājs Ter Hosrovs, kurš pašlaik aktivizē Baltijas armēņu reliģisko dzīvi visās trīs valstu galvaspilsētās.