30.10.09 I.Kozakēvičas LNKBA pārstāvji piedalījās projekta “Latvija – vienlīdzība dažādībā-4” realizācijā. Rīgā, viesnīcas „Tomo” konferenču zālē armēņi Rafi Haradžanjans un Hasmika Nurdžanjana, kā arī kazahiete Marziaša Šuseja satikās ar Rīgas skolu pedagogu trim grupām. Viņi pastāstīja par Asociācijas vēsturi un darbības virzieniem, par personīgo pieredzi integrācijas jautājumu risināšanā, par eiropeiskiem standartiem mazākumtautību kultūras saglabāšanā un attīstībā. Tikšanās izraisīja klātesošo dzīvo interesi. Bija daudz jautājumu, uz kuriem Asociācijas aktīvisti ar prieku (un dažreiz ar humoru) atbildēja.