Nominācija „Suitu kultūrtelpa” ceturtdien UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Starpvaldību komitejas 4. sesijas laikā ir tikusi iekļauta UNESCO Neatliekami glābjamo nemateriālās kultūras vērtību sarakstā!

Iekļaušana UNESCO sarakstā nenoliedzami ir būtisks starptautisks apstiprinājums suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju saglabāšanas nozīmīgumam vispirms jau pašas kopienas kultūras identitātei un reizē kultūras daudzveidības veicināšanai visas pasaules mērogā. Suitu kultūrtelpa ir dzīva kultūras vērtība, kas saglabājama nākamajām paaudzēm.