21.oktobrī plkst. 13.30-15.15 Rīgas pilī notika Valsts prezidenta mazākumtautību konsultatīvā padomes sēde V.Zatlera k-ga klātbūtnē. Sēdē, kuru vadīja R.Ražuks, izskatīti Mazākumtautību padomes tālākās darbības pamatvirzieni. Īpaši integrācijas jautājumi.

v_prez_mazakumtautibu_padome_21-10(1)

Darba kārtība bija sekojoša:
1) MKP priekšsēdētāja Romualda Ražuka ievadziņojums.
2) Uzaicināto valsts un pašvaldību amatpersonu ziņojumi:
– KM pārstāve Jolanta Treile
– TM Valsts sekretāra vietniece stratēģijas jautājumos Inga Skujiņa
– Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitējas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane
3) Domu apmaiņa

v_prez_mazakumtautibu_padome_21-10

Trešajā punktā aktīvi piedalījās I.Kozakēvičas LNKBA ļaudis: Rafi Haradžanjans, Zufars Zainulins, Pireta Valmaa, Vjacelavs Telešs, ka arī Arkadijs Suharenko. R.Haradžanjans piedāvāja uz nākošo sēdi uzaicināt radošo savienību vadošos pārstāvjus, lai apspriestu dažādus sadarbības veidus.

E.Aldermane pasvītroja nepieciešamību kultūras biedrībām sadarboties ar dažādu reliģisko konfesiju pārstāvjiem, kā arī pastāstīja par plāniem organizēt Rīgā Tautu draudzības namu. Varbūt uz Kongresu namā pamata. Dalībnieku domas īsi apkopoja Valsts prezidents.