25. augustā notika Valsts prezidenta konsultatīvās mazākumtautību padomes sēde, kuru vadīja Romualds Ražuks.

mazakumtautibu_padome_aug2009

Darba kārtības galvenie apspriedes jautājumi bija sekojoši:
1. Par Rīgas mazākumtautību skolu sagatavošanos mācību gada uzsākšanai.

Vārdu teica: Marija Fomina – Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas direktore, Aldona Treija – Rīgas lietuviešu vidusskolas direktore, Izglītības ministrijas pārstāve Kristīne Vāgnere, Rīgas Domes IJSD direktors Guntis Helmanis.

Apspriežamā jautājuma mērķis – pirms skolas mācību gada sākuma izvērtēt amatpersonu piedāvāto pasākumu kompleksu, vērstu uz mazākumtautību skolu izdzīvošanu.

2. Par I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbību, problēmām un nākotnes plāniem. Ziņoja LNKBA Valdes priekšsēdētājs Dr. art Rafi Haradžanjans. Runas mērķis – iepazīstināt ar panākumiem un šodienas problēmām, pārrunāt nākotnes attīstības iespējas. Tika uzaicināta Kultūras ministrijas Valsts sekretāre Solvita Zvidriņa. Diskusija bija atklāta un atsevišķos gadījumos pat „asa”.

R. Haradžanjans Asociācijas vārdā izteica cerību, ka nākamā gada budžetā tiks ņemti vērā ne tikai infrastruktūras (LNKBA nams Slokas ielā) uzturēšanas elementāri jautājumi (kas notiek ikvienu gadu), bet būs padomāts arī par tālākās Asociācijas ATTĪSTĪBAS NEPIECIEŠAMĪBU. Bez tam LNKBA priekšsēdētājs atzīmēja: Mēs gribam, lai Kultūras Ministrija savā turpmākajā darbībā aktīvāk piesaista LNKBA cilvēku radošus resursus, jo Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kultūra ir Latvijas kultūras neatņemama sastāvdaļa.

26. augustā plkst. 9.00 Asociācijas aktīvistus – Rafi Haradžanjanu, Normundu Rudeviču, Georgiju Tofanu un LNKBA galveno grāmatvedi Margaritu Pečonkinu savā kabinetā pieņēma kultūras ministrs Ints Dālderis, kurš ar ieinteresētību iepazinās ar LNKBA garo vēsturi, problēmām, darbības virzieniem un stilu. Sarunas nobeigumā ministra k-gs apsolīja dziļāk izpētīt jautājumu, tai skaitā – pašreizējos sarežģījumus, kuri ir saistīti ar smago ekonomisko situāciju valstī, un pēc iespējas palīdzēt to risinājumā. Viesi no LNKBA savukārt aicināja ministra kungu apmeklēt Asociācijas namu, kurš ir LNKBA īpašums ar LR Likumu (30.12.1997), jebkurā viņam piemērotā laikā.