23. aprīlī I.Kozakēvičas LNKBA apmeklēja viesu grupa ar mācību braucienu “Starpkultūru dialogs multikulturālā sabiedrībā“.

Mācību vizītes mērķis bija sekojošs: dažādu valstu izglītības ekspertus iepazīstināt ar starpkultūru dialoga veidošanu Latvijā, kurā ietilpst nacionālo skolu un nacionālo kultūras biedrību loma nacionālo kultūru saglabāšanā, veidojot savas identitātes apzināšanos un tai pašā laikā toleranci pret Latviju. Jaunās paaudzes nacionālās identitātes apzināšanās ir priekšnoteikums tolerancei un izpratnei arī pret citām nacionālajām kultūrām, to integrācijai, nevis asimilācijai.

Būdama Asociācijas namā grupa satikās ar LNKBA aktīvistiem un pusotras stundas laikā iepazinās ar organizācijas bagāto pieredzi, apsprieda aktuālas problēmas. Viesi apskatīja trīs dažādas gleznu izstādes, paklausījās tatāru vokālā ansmbļa „Čišme” meginājumu, bet grieķu biedrības “Patrida” ofisā aprunājās ar grieķu svētdienas skolas skolotājem. Ebreju dziedātājs Vlads Šulmanis sveica viesus ar savas tautas dziesmu. Tikšanās piedalījās Asocācijas priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans, ka arī polu, ebreju, baltkrievu, uzbeku, grieķu biedrību pārstāvji. Tajā bija klāt un runāja ar grupas dalībniekiem arī Balt-Slavu biedrības locekļi.

Fotogrāfijas no pasākuma var apskatīties šeit.