16. janvārī I.Kozakēvičas LNKBA notika Kopējā sapulce, kurā tika apspriesta pašreizējā momenta sarežģītā situācija. Sapulcē piedalījās 16 dažādu biedrību pārstāvji. Sakarā ar Valsts dotācijas manāmu samazinājumu (uz 32%) pieņemts lēmums griezties pie Kultūras ministrijas ar lūgumu pārskatīt šo lēmumu un palielināt finansiālo palīdzību, jo arī iepriekš piešķirtā dotācija Asociācijai varēja nodrošināt tikai iztikas minimumu.

Sapulce uzklausīja Valdes priekšsēdētāja R.Haradžanjana atskaiti par Valdes darbu, kā arī G.Tofana ziņojumu par padarītajiem pēdējo divu gadu laikā LNKBA nama saimnieciskiem darbiem. Sapulce atzina Valdes darbu, ka veiksmīgu (“apmierinoši”).

Saskaņā ar Statūtiem tika ievēlēta jaunā Valde. Tās sastāvā – 7 Asociācijas aktīvisti ar lielu darba pieredzi. Tie ir: Rafi Haradžanjans (priekšsēdētajs), viņa vietnieki Zufars Zainulins, Vjaceslavs Telešs, Georgijis Tofans (LNKBA ģenerālais direktors), ka arī Vanda Krukovska, Normunds Rudevics, Alims Abdusaidovs. 20. janvārī Valde sadalīja pienākumus un apsprieda savus galvenos uzdevumus tuvākajā perspektīvā.