Dibināsanas procesā
Adrese: Slokas 37, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 67613638
Kontaktpersona: Georgijs Krutojs  28249805

Rīgas Ukraiņu vidusskola:  Visvalža ielā 4, Rīgā, LV-1050
  Tālr: 67288515 – lietvede, 67281543 – dežurants
Fakss: 67288515
e-pasts: rukvs@riga.lv

lidija.kravcenko@gmail.com