Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācija
Slokas 37, Rīga, LV-1048, Latvija

Laipni lūdzam mūsu mājas lapā!

Ziņas, asociācija, biedrības, sejas, fotogalerija, kontakti.

LNKBA darbības virzieni:
– savu senču kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
– harmonisku starpetnisko attiecību veidošana
– dialoga, integrācijas un tolerances ideju realizācija
– nacionālas pašapziņas apzināšanās un pastiprināšanās
– pilsoniskas sabiedrības vērtību propaganda
– cilvēku konsolidācija

Ассоциация Национальных Культурных Обществ Латвии имени Иты Козакевич
Latvian Association of National Cultural Societies