Dibināta 1988. g.

Reģ. # 40008002669, 07.05.1993
Adrese: Slokas 37, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 67613638

Mājaslapa: http://www.verband.lv/

E-pasts: ilze@garda.lv,  aina.balasko@gmail.com, rvkb.lv@gmail.com
Kontaktpersonas: Dace Šulmane (priekšsēdētāja)

Aina Balaško 29297823,  Ilze Garda  29895722

Rīgas vācu kultūras biedrības jauktais vokālais ansamblis “Morgenrot”.

Vadītāja Līga Miķelsone. Tālr. 29471295 e-pasts ligami71@gmail.com.  Mēģinājumi notiek Rīgā, Slokas ielā 37, I.Kozakēvičas LNKBA Namā, pirmdienās un trešdienās.

Ansambli 1989. gadā dibināja Rīgas Vācu kultūras biedrības priekšsēdētājs Juris Ansviesulis, no 1994. gada to aktīvi vadīja mūzikas pedagoģe, diriģente Vija Markova,  no 2012. gada – mūzikas pedagogs Kārlis Hammers. Pašreizējā ansambļa vadītāja – Līga Miķelsone.  Ansamblis izpilda latviešu un vācu tautas dziesmas, šlāgerus un komponistu oriģināldarbus. Īpašu skanējumu dod mūsu dalībnieku Ilzes ukulele un Reiņa vijoļspēle. Ansamblis veido tradicionālo svētku, karnevālu, jubileju, prezentāciju, labdarības, garīgo dziesmu un Latvijas Mazākumtautību festivālu koncertprogrammas, piedalījies un piedalās visos Latvijas Mazākumtautību dziesmu un deju svētkos un Rīgas domes skatēs Rīgā. 2018.gada decembrī ansambļa 30 gadu jubilejā tika saņemts Kultūras ministres Daces Melbārdes Atzinības raksts.

Koncertēts: Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Aizkrauklē, Indrā, Preiļos, Krāslavā, Dobelē, Limbažos-„ Sirmie ozoli”, kas ir latviešu  sadarbības partneri, Rīgas latviešu biedrības namā, kā arī Lietuvā: Klaipēdā, Kauņā, Šilutē. Īpaši panākumi gūti, piedaloties Vispārējos latviešu dziesmu svētkos- Rīgas 800-gadē, Hanzas, Brēmenes dienās, Rīgas domē, kā arī, dziedot Vācijas, Austrijas, Krievijas un visu Latvijas mazākumtautību auditor

Biedrības darbības mērķi: saprašanās, kopdarbība un draudzība ar visām tautībām Latvijā; kopdarbība ar citām vācu apvienībām Latvijā;vācu-baltu kultūras mantojuma izpēte kultūras un mākslas jomā;piemiņas dienu, vēsturisku datumu atzīmēšana un tradicionālo svētku svinēšana;biedrības biedru vācu valodas zināšanu apguve un paplašināšana;piedalīšanās karavīru kapu kopšanā Latvijā; veicināt apmaiņu starp biedrības biedriem, īpaši jauniešiem, ar vācu un citu tautību pārstāvjiem Vācijā un citās valstīs kultūras jomā;organizēt vācu valodas, kultūras un mākslas pulciņu nodarbības;izveidot bibliotēku, fotoarhīvu, videotēku, fonotēku;organizēt biedrības Dziesmu ansambļa koncertus, īpaši labdarības koncertus;organizēt kultūras pasākumus, atpūtas vakarus, sarīkojumus vēsturisko datumu un notikumu atzīmēšanai.