Dibināta 1988. g.
Adrese: Nometņu 62, Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67601425

Kontaktpersona: Ebe Blūma (Valdes priekšsēdētāja),

tālr. 29323216
E-pasts: ebe.bluma@gmail.com

Valdes loceklis Jaanus Johanson

tel.29612806

j.johansons@gmail.com

Aiva Plauča  

Rīgas Igauņu pamatskolas direktora vietniece,

tālr. 67601428; mob. 26497182

E-pasts: aiva.plauca@inbox.lv

http://www.citariga.lv/rus/agenskalns/kultura/igaunu-biedriba/ (Рижское эстонское общество образования и помощи).