Dibināta 1992.g., reģistrēta 1997.g.
Adrese: Slokas 37, Rīga, LV-1007
(Jur. Zemes 6-8, LV-1082)
Tālrunis: 67613638
Fakss: 67613638
E-pasts: molnar49@hotmail.com
Kontaktpersona: Aleksandrs-Šandors Molnars (priekšsēdētājs) 29124583

Misija: Organizācijas mērķis – apvienot Latvijā dzīvojošos ungārus, saglabāt ungāru valodu un jaunajai paaudzei ungāru tradīcijas un mīlestību pēc mūsu sensenās dzimtenes, iepazīstināt viņus ar mūsu vēsturi, kā arī iepazīstināt ungārus ar Latvijas vēsturi un kultūru un palīdzēt iemācīties latviešu valodu.

Sākums: 1992.gadā Tautas frontes laikā radās ideja dibināt Latvijas ungāru Kultūras biedrību, tomēr oficiāli biedrība tika reģistrēta 1997.gadā ar nosaukumu “Balaton”. Latvijā šobrīd dzīvo ap 300 ungāriem.

Darbība: Biedrībā “Balaton” ir 35-40 aktīvi biedri, kuri pārsvarā dzīvo Rīgā. Ar tiem, kuri dzīvo tālu no Rīgas, mēs regulāri satiekamies, lai nosvinētu ungāru nacionālos svētkus, tie ir: 15.martā – 1848.gada revolūcijas diena; 20 augustā – Konstitūcijas pieņemšanas diena un Svētā Stefana (Ungārijas aizstāvja) diena un 20. oktobrī – Republikas diena, kurā rīkojam izstādes – viktorīnas. Mūsu organizācija sūta jaunos ungārus, kas dzīvo ārpus savu senču dzimtenes robežām, uz 12 dienām ilgu ungāru jaunatnes salidojumu Budapeštā. Šajās dienās Ungārijas galvaspilsētā sabrauc bērni no daudzām valstīm. Tur mēs veiksmīgi organizējam Latvijas nacionālo gastronomisko galdu un nelielu izstādi “Iepazīsti Latviju!” Organizācija “Balaton” ir LNKBA – I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas -locekle. Piedaloties LNKBA darbā, mēs organizējam “Ungārijas dienu” ar ungāru ēdienu un vīnu degustāciju, viktorīnu “Vai jūs pazīstat Ungāriju?”, Ungārijas rokdarbu izstādi. Tāpat organizācija “Balaton” ir Rietumeiropas ungāru savienības locekle. Par mūsu organizāciju bieži raksta ungāru avīzēs, ir uzņemta filma “vai viegli būt ungāram Latvijā?”, kas tika rādīta ungāru televīzijā. Budapeštā dažādās augstskolās kā stipendiāti mācās mūsu jaunieši.