Ruta Marjaša (1927. 02.04  – 2016.11.29) ir juriste, pazīstama politiķe,kultūras un sabiedriska darbiniece. Dzimusi Rīgā jurista un rakstnieka Makša Šacs-Aņina ģimenē. Rīgas Valda Zālīša 1. pamatskola bijusi pirmā skola, kur viņa iemācījusies latviešu valodu un guvusi pamatzināšanas Latvijas vēsturē, kultūrā, tradīcijās. Sākoties Otrajam pasaules karam, kopā ar vecākiem evakuējusies uz Krieviju, kur turpinājusi mācīties skolā. 1945. gada pavasarī atgriezusies Rīgā, beigusi vidusskolu un iestājusies LVU Juridiskajā fakultātē. Pēc augstskolas beigšanas 1950. gadā palikusi bez darba sakarā ar to, ka tēvs tika turēts aizdomās kā “ebreju buržuāziskais nacionālists” (1953. gada februāri viņš vienlaicīgi ar māti arestēts).

Trīsdesmit trīs gadus nostrādājusi par advokāti, bijusi Advokātu kolēģijas locekle. 1984. gadā aizgājusi pensijā. Sākusi apkopot tēva literāro mantojumu, viņa plašo arhīvu un uzrakstījusi par tēvu grāmatu, kuru publicējusi 1995. gadā. Bijusi PSKP biedre.

1988. gadā piedalījusies Ebreju kultūras biedrības dibināšanā un LTF grupas izveidošanā tajā. Piedalījusies Latvijas Tautu foruma (1988. g. decembrī) sarīkošanā kopā ar I. Kozakēviču, R. Ražuku u.c. LTF 2. kongresā ievēlēta Revīzijas komisijas sastāvā, kuras uzdevumā regulāri piedalījusies LTF valdes sēdēs. 1989. gadā kā LTF kandidāte ievēlēta toreizējā Kirova rajona TDP, bet 1990. gada martā – LR AP. Pārtulkojusi krieviski 1990. g. 4. maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, darbojusies AP Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijā.

1993. gadā no “Savienības Latvijas ceļš” saraksta ievēlēta 5. Saeimā, bijusi Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedre. Arī 6. Saeimā bijusi šīs komisijas, kā arī Mandātu un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja biedre. No 1998. gada novembra līdz 1999. gada novembrim strādājusi par konsultanti 7. Saeimas “Latvijas ceļa” frakcijā. Kopš 1995. gada rudens ir Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Eiropas komisijā pret ksenofobiju, rasismu, neiecietību (ECRI), kura pēta EP dalībvalstu situāciju rasisma, ksenofobijas, neiecietības un antisemītisma jautājumos.

Apbalvota ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1995. g.), III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2000. g.) un 1991. gada barikāžu dalībnieka pieminas zīmi. Rakstija dzeja, ka arī grāmatas par savu un tā laika paaudzes dzīvi.

Saites: Rutas Marjašas memuāri (krievu val.) uz lib.ru.
Rutas Marjašas dzeja
Ruta uz laidinen.ru