Hasmik Grigoryan-Degsnis, sport prazdnik2010 020raffi 55Rafi Haradžanjans, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas Valdes priekšsēdētājs

I. Kozakēvičas vārdā nosauktā Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija (LNKBA) ir dibināta 30. Novembrī 1988. gadā – Atmodas laikā. Tā pašreiz apvieno vairāk nekā 20 Latvijā dzīvojošas dažādu tautību kultūras biedrības un savienības. LNKBA vienmēr ir atbalstījusi latviešu tautas centienus atgūt neatkarību un dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī.

No 1990. gada Asociāciju – pēc I. Kozakēvičas priekšlikuma – vada plaši pazīstams mūziķis un sabiedriskais darbinieks Dr.art. profesors,Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris (2002) Rafi Haradžanjans (Раффи Хараджанян; Raffi Kharajanyan). Viņš ir daudz darījis, lai īstenotu tos mērķus, kurus izvirzīja Asociācija: savu senču kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, harmonisku starpetnisko attiecību veidošana, integrācijas, tolerances, dialoga ideju realizācija, pilsoniskas sabiedrības vērtību propaganda. Visos darbības gados LNKBA nebija ne viena, pat maznozīmīga, konflikta – un tas par daudz ko liecina.

LNKBA veicina apmācību nacionālajās valodās, sadarbojas ar dažādu mazākumtautību skolām, organizē svētdienas skolas un vienlaicīgi aizstāv latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. No 2003. gada katru gadu LNKBA organizē plaša mēroga mazākumtautību mākslas festivālu “Vienoti dažādībā”, kura iniciators un mākslinieciskais vadītājs – kā arī daudzos citos organizācijas pasākumos – nemainīgi ir Asociācijas Valdes priekšsēdētājs. LNKBA ir arī Latvijas radio 11 nacionālo valodu pārraižu kurators.

R. Haradžanjanam ir liela sabiedriskā autoritāte. Ne velti viņš bija uzaicināts tikties ar ASV prezidentu Dž. Bušu (2005), piedalījies LR prezidentu G.Uļmaņa un V.Viķes-Freibergas ārzemju braucienos, no 2009.gada LNKBA priekšsēdētājs ir prezidenta V.Zatlera, un no 2011. gada prezidenta A.Berziņa Mazākumtautību konsultatīvās padomes loceklis, viens no tā aktīvākajiem dalībniekiem. Vairāk neka 20. gadus viņš pārstāv mazākumtautību intereses UNESCO Latvijas nacionālajā komisijā.

LNKBA īpašumā atrodas savrupmāja – Rīgā, Slokas ielā 37. Tā ir Latvijas valsts dāvana mazākumtautību organizācijai, kurai ir neapstrīdami nopelni Latvijas Republikas atjaunošanā. Tieši R. Haradžanjana vadībā ir pārvarētas milzīgas grūtības saistībā ar ēkas jauno dzīvi. Un šis nams jau ilgus gadus darbojas kā Latvijas mazākumtautību kultūras centrs. Šeit bieži notiek festivāli, koncerti, izstādes, dažāda veida tikšanās (tai skaitā ar ļoti cienājamiem ārzemju viesiem), radošo kolektīvu mēģinājumi un svētdienas skolas mācību stundas. Praktiski visas šīs tradīcijas ir saistītas ar Rafi Haradžanjana neizsīkstošo enerģiju, fantāziju, pieredzi un profesionalitāti, ar spēju kontaktēties un sadarboties ar ļoti dažādiem cilvēkiem.

Lieli ir R.Haradžanjana nopelni mākslā. Viņš ir grāmatu un daudzu krājumos publicētu rakstu autors (tai skaitā par komponistiem Jāni Ķepīti, Pēteri Vasku, Latvijas klavierduetiem). Viņš ir daudzu transkripciju, kā arī oriģinālo opusu autors. Brīnišķīgam klavieru duetam Nora Novika un Rafi Haradžanjans (pazīstams arī kā Riga Piano Duo) 41 koncertdarbības gados izveidojusies pasaules slava. Duets ir daudzu prestižu starptautisko festivālu dalībnieks (tostarp- ASV),  tā darbība devusi impulsus tādu komponistu daiļradei, kā P.Vasks, P.Plakidis, I. Zemzaris, R. Kalsons, P.Dambis, J. Ķepītis (Latvija), V. Gavriļins, V. Bibergans, J. Bucko, G.Belovs (Krievija), R. Kangro, L. Sumera, J. Reetss (Igaunija), O. Balakauskas, V.Barkauskas (Lietuva), S. Balasanjans, A. Arutjunjans (Armēnija) un vēl daudziem citiem mūsu laikmeta autoriem. Dueta interpretācijas ir ierakstītas ap 20 CD dažādās valstīs. Pēdējā laikaposmā R. Haradžanjans muzicē kopā ar saviem talantīgajiem audzēkņiem – starptautisko pianistu konkursu uzvarētājiem: Reini Zariņu, kuru jau nosauca par jaunās paaudzes pianisma zvaigzni, ar Ruslanu Perežilo un Jeļenu Lihavare. Viņiem profesors  atdod savas enciklopēdiskās zināšanas un bagāto skatuvisko pieredzi.

Sk.: https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/orden-kresta-priznanija-dlja-pianista-i-dirizhera-ayvara-broksa-kultura1kb.a455446/

Rafi Haradžanjana raksts (2019):

Šeit ir atbildes uz mazinformēta (vai neinformēta) LNKBA Namā apmeklētāja saukļiem Fb. Noskaidrojot Asociācijas pozīciju  stāsta organizācijas vadītājs.

николай артамонов – Помещение АНКОЛ  – маленькое, пора модернизировать, активней привлекать людей и развиваться вперед в будущее, ура!

Fb. 2019.09.13

 • Раффи Хараджанян отвечает Николаю Артамонову:
 • – Я мог бы пропустить Ваши слова, брошенные мимоходом,мимо ушей. Но все-же, прокомментирую. Уважаемый, в принципе, можно пребывать в небольшом, но, как ни печально, ПУСТОМ зале. Но у нас не так. Как правило, залы переполнены!   Так бывает на анколовских постоянно (!) проводимых творческих встречах, разнообразных культурных программах, – они со свободным входом, чем мы оказываем социальную, пусть и небольшую, помощь населению. Принципов демократии мы придерживаемся: понимая нелегкую финансово-бытовую ситуацию значительной части местного населения, билетами не торгуем! Даже при непростых поэтических темах типа “А. Ахматова” или “Б. Ахмадулина”, как и музыкальных: “Д.Шостакович” или “В.Гаврилин” у нас много слушателей… Но достигается такая картина не сама по себе.  Она именно достигается!  Мы воспитываем людей, обогащаем их духовно, обнадеживаем…  Не оставляем на обочине культуры. Заполняем – причем, на должном уровне! – нетронутые на данном этапе “ниши” латвийской культурной жизни. Анколовская, творческая работа УНИКАЛЬНА по содержанию и, что не менее важно, достойна уважения качеством преподнесения публике.  И это – при скромнейшем вознаграждении, которое сотрудники Дома для себя еще и САМИ должны обнаружить-создать. Здесь нельзя не замечать присутствие ЭНТУЗИАЗМА, ЛЮБОВИ К ДЕЛУ, СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Заметить как у активистов организации, так и у администрации Дома. Названные качества помогают действовать, воодушевляют.  Если говорить откровенно, то,  по-моему, анколовцы некие чудеса (!) демонстрируют.  Показывают чудеса  преданности идеалам культуры, национальным корням и их развитию. Выдумки, инициативы, изобретательности… Никто из них никаких 12 тысяч – ох-ох-ох! – за портрет, нынче создаваемый не просит = даже если на нем изображена очень уважаемая личность. И за проведение, например, в течение недели целого фестиваля – тоже.)))  Надо такое ценить и понимать!
 • А особо массовое в культуре – за этим, пожалуйста, идите на набережную Даугавы, в праздники… Или в квартал Спикери. Рижская Дума, которая ничем в последние годы нам не помогала (умудрялась!), там тысячеголовые акции организовывает. За многие и многие тысячи евро.
 • У нас же – свой аспект, свои цели-задачи. Например, прикосновение к образцам высокой культуры. Хотя, что и говорить, бывают и в нашем парке отлично организованные, отличающиеся хорошим вкусом, темпом, национально окрашенные массовые мероприятия – татар, башкир, якутов…
 • Продолжу. Вы, Николай, очевидно, давно не были в нашем (да, таковом: и юридически, по привязанности к нему!) Доме. Даже вокруг него. Давно его не видели. Кстати, осмысленно пишу слово «Дом» с большой буквы! АНКОЛ сейчас в стадии завершения огромного ремонта по модернизации Дома на Слокас, 37, который прошел под лозунгом “энергоэффективность”. Это коснулось практически всего. От чердака и крыши до подвала. С помощью Минкульта и европейских структур (“фонд “Кохезии) – искренне благодарим их! – бережно проведены значительные работы, которые “великому хозяйственнику”, хваленному тов. Рубиксу, некогда царившему и в этом историческом архитектурном здании,  – разумеется, в окружении соответствующих его политическим воззрениям соратников (до сих пор порой ужасаемся нелогичности некоторых действий в здании),  И НЕ СНИЛИСЬ!
 • Покрашен ВЕСЬ фасад. И не абы как, а в соответствии с архивными документами. Даже мелкие детальки на балкончике полностью восстановлены-реконструированы! Отопительные батареи ВСЕ новые, двери и решетки также. Три входные двери – разные – обновлены. Утеплены чердак и подвал… Можно еще и еще добавлять. Б-о-о–ольшущая работа проведена! С любовью и терпением!Раз в 100 лет такая возможна.
 • Есть ли о чем нам мечтать в дальнейшем в хозяйственном плане? Разумеется, есть. Мечтаем освежить, обновить и внутренние помещения здания. Мечтаем и о МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗАЛЕ – современной, соответствующей историческому стилю Дома,пристройке со стороны автостоянки. Известный латвийский архитектор П.Блумс уверил нас, что такое вполне возможно. Соединим тогда оба помещения коридорчиком. Можно будет не одну сотню зрителей-слушателей одновременно принимать. Но тут вот, естественно, возникает “скромный” вопрос: “А ДЕНЬГИ? Денежки кто предоставит? Необходимые миллионы кто принесет?”.  Вам как, уже известны фонды или бескорыстные спонсоров? Посоветуете, приведете? Или лишь лозунги выдаете? Вы пишете: “Активнее привлекать!..” Кого попало “привлекать”? Просто ради количества? Для отчетности? Как делалось в советское время? Вот в этот, интеллигентный Дом со своими, уже 30-летними, традициями , в АНКОЛ им. И.Козакевич приводить? Но сейчас, как прекрасно знаете, в наличии всякого рода личности.  Аферистов, пиявок, иждивенцев, хамла и разных нетолератных, но самоуверенных персонажей, до сих пор, например, не отдающих себе отчет в какой стране живут, что изменилось, – этих в повседневной жизни предостаточно. В своей организации их видеть не рады и не желаем. Хотя уже общались… С ужасом в итоге.
 • Поконтактировали, посмотрели, но раскусили успешно и вовремя. Хотя были среди них и занимавшие высокие посты люди, были даже кое-кто из “слуг народа”… Что касается свежих, интересных  идей? Их выслушиваем с вниманием. Взвешиваем. Но интересуют соответствующие законам Латвии и не агрессивные!
 • У АНКОЛ имеются, выработаны за годы работы, слава Богу, камертоны: “Культура”,”Толерантность”,”Взаимоуважение”. Ряд национальных общества, в особенности, из АНКОЛ – это далеко не только самовар и хороводы, сало и плов, шашлык и пляски… Или, скажем, организация разного рода пикетов. У нас есть, поддерживается, развивается и более высокий слой культуры, признанный международным сообществом. Следует уважать его и ему содействовать. Быть выше внешних задачек, которое некогда ставило перед собой канувшее в небытие Министерство интеграции во главе с назубок выучившим несколько параграфов и инструкций Нилсом Муйжниексом, – его качало в разные стороны, флюгеристым был. Пустоватым.
 • https://www.grani.lv/latvia/75020-integrirovatsya-no-ne-assimilirovatsya.htm «Интегрироваться, но не ассимилироваться…» Интервью в Даугавпилсе. 2016. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=CIRAGkrE1iY&t=8s   Раффи Хараджанян: Арам Хачатурян “Особенности “Детского альбома””. Играет и комментирует профессор Раффи Хараджанян

VIDEO (2012) http://www.delfi.lv/video/zinas/arzemes/rafi-haradzanjans-videointervija.d?id=43963014

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 6-2.jpg

Saites: Rafi Haradžanjans uz wikipedia
Hajazg enciklopēdija

Цикл из 4-х мероприятий в Риге “Армениада-2005″ (к 90 летию Геноцида армян”. Худ. рук. Раффи Хараджанян https://ru.wikinews.org/wiki/

Раф ТВDmuz 5Инга-1Инга - 2

IMG_2670

Raffi 29.09.18-2

С председателями узбекских культурных центров Латвии – Алимом Абдусаидовым и Литвы Лейлой Умановой.